ร่วมงานกับเรา

บริษัท เดอะแคทเทอริ่ง จำกัด ต้องการรับสมัครงานตำแหน่งงานเพิ่ม ดังนี้ 

1. พนักงาน ธุรการขาย (ด่วนมาก)

   - วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
   - อายุ 20 ปีขึ้นไป
   - หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. พนักงานฝ่ายขาย (sale) 2 อัตรา

   - วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
   - อายุ 20 ปีขึ้นไป
   - หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 สวัสดิการพนักงาน

   - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
   - ประกันชีวิตสุขภาพกลุ่ม 
   - ท่องเที่ยวประจำปี
   - และ อื่นๆ อีกมากมาย

หรือส่งประวัติส่วนตัว Rusume มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  /ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Update 2014-07-10